COMISII

COMISII

Comisiile THE NEW PAGAN DAWN sunt organe de control ale Asociatiei infiintate la decizia Consiliului Director cu rol de verificare si elaborare de planuri si directii de activitate conforme cu scopul si obiectivele Asociatiei.

Imagine similară

Comisia pentru Acordarea Atestatelor Sacerdotale

Rolul principal al CAAS este acela de a recruta noi membri, de a asigura formarea şi motivarea continuă a acestora şi de a păstra o evidenţă generală a membrilor Asociaţiei.

Principalele atribuţii care revin atât directorului cât şi membrilor acestui departament sunt:

 • servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună comunicare, înţelegere şi cooperare între membri, grupuri şi institutii ale societăţii, între organizaţie şi alte organizaţii partenere;
 • comunicarea permanentă cu  colegii din cadrul departamentului şi a celorlalte departamente ;
 • respectarea principiilor organizaţiei şi a statutului;
 • realizarea de strategie de motivare (team-buildinguri, workshop-uri);
 • întocmire de  fişe de observaţie
 • atestarea personalului organizatiei
 • atestarea ca teologi a candidatilor CCAS in conformitate cu metodologia existenta si organizatia partenera Universal Life Church Canada

PREAMBUL

Art.1 Prezenta serveste ca document anexat normelor organizationale si reglementeaza functionarea si organizarea Comisiei pentru Acordarea Atestatelor Sacerdotale CAAS dupa cum urmeaza .

COMPONENTA CAAS

Art. 2 CAAS va fi compus dintr-un numar impar de membrii alesi pe baza vechimii in organizatie , cat si a aprobarii de catre Consiliul Director pe o durata de 2-4 ani ce constituie mandatul echipei CAAS .

Art. 3 In caz de abateri Consiliul Director poate retrage un membru sau mandatul echipei CAAS .

Art. 4 Nu se permit actiuni ce denatureaza imaginea acestui organ sau doresc sa destabilizeze fara un motiv plauzibil si fondat CAAS :

Art. 5 In cadrul CAAS se va pune accent pe constituirea unei echipe in care sa existe un membru din Consiliul Director , maestrii si elevi de diferite varste si care vor fi tratati si vor trata pe alti membrii si candidati nediscriminatoriu .

Pentru a accesa REGULAMENTUL CAAS click aici:

https://drive.google.com/file/d/1oh-EC2uQJLrdAjF8MIwBz0VOVIwt2oZ_/view?usp=sharing

CONTACT

Tel +40745686833

 
 • Responsabil HR (HUMAN RESOURCES) – Olteanu Cosmin
 • Jurist – Panaite Razvan 
 • Maestru spiritual/Psiholog – Vlas Anca Mihaela

 

Comisia pentru Dezvoltare Organizationala

Comisia pentru Dezvoltare Organizationala (CDO) reprezintă o experiență unică la nivel național în cadrul unei asociatii din domeniul reprezentarii comunitatii pagane din Romania. Acesta are ca principale atribuții implementarea în cadrul asociatiei a metodelor inovatoare de lucru precum și transpunerea în activitatea cotidiană a politicilor publice de dezvoltare organizationala in interesul sustinerii intereselor comunitatii pagane din Romania.

Printre domeniile de activitate ale departamentului se pot enumera:

 • Colaborări de cercetare în domeniul politicilor publice de incluziune sociala si reprezentare;
 • Actualizarea permanentă a metodelor și programelor de modelare, analiză și calcul la nivel european și mondial;
 • Dezvoltarea de programe și soluții pentru proiectele si demersurile de sustinere a interesului superior al comunitatii pagane din Romania;
 • Participarea activă la dezvoltarea și revizuirea codurilor de proiectare;
 • Dezvoltarea și aplicarea unor tehnologii și soluții tehnice de avangardă, majoritatea dintre ele în premieră națională;
 • Desfășurarea mai multor programe de validare experimentală a soluțiilor tehnice dezvoltate în cadrul asociatiei;
 • Participarea în calitate de parteneri în cadrul mai multor programe de cercetare naționale și internaționale;
 • Publicarea de articole privitoare la soluțiile tehnice adoptate și aplicate, obiectivele proiectate și rezultatele cercetărilor efectuate;
 • Participarea activă la conferințele naționale și internaționale de profil;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a procesului de proiectare din cadrul asociatiei.
 

CONTACT

Tel +40722460614

 
 • Presedinte – Olteanu Cosmin
 • Branding developer – Hututui Corneliu

 

Comisia de Cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de o comisie de cenzori, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condiții legale, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății), sau ori de cîte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

CONTACT

Tel +40755778382

 • Cenzor șef – Nenciu Flavius
 • Cenzor secund – Vlas Anca Mihaela
 • Cenzor terț – Szep Daniel-Alexandru
%d blogeri au apreciat: